Toegankelijker OV

Hieronder zie je een aantal buschauffeurs van Keolis en ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Zwolle die ervaringen en tips uitwisselen hoe het OV toegankelijker te maken. De belangrijkste punten die genoemd zijn: Vraag als chauffeur of iemand iets nodig heeft en geef als passagier aan wat je nodig hebt om prettig met OV te reizen. Communiceer met Lees meer overToegankelijker OV[…]