Ervaringsdeskundige worden?

Maak jouw wereld groter en laat anderen delen in jouw kennis en ervaring!

Toegankelijk Zwolle is regelmatig op zoek naar nieuwe ervaringsdeskundigen. Heb je een fysieke, auditieve, visuele of psychische beperking of ben je partner/kind/ouder van iemand met een beperking? En wil je jouw eigen kennis en ervaring inzetten voor een inclusief en toegankelijk Zwolle. Dan zijn we op zoek naar jou!

Toegankelijk Zwolle is op dit moment voornamelijk op zoek naar mensen met een visuele en auditieve beperking. En we zijn op zoek naar kinderen, jongeren of ouders/opvoeders van kinderen/jongeren met een beperking.

Omschrijving

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep van vrijwillige ervaringsdeskundigen en zet zich actief in voor een inclusieve samenleving. Dit doen we door bewustwording te creëren, te signaleren, te adviseren (gevraagd en ongevraagd) en te inspireren. Denk hierbij aan:

  • trainen van bus- of taxichauffeurs om mee te denken in het toegankelijker maken van het vervoer en OV
  • een geblinddoekte stadswandeling of lunch organiseren voor Zwolse ambtenaren om bewustwording te creëren
  • het schouwen van de publieke gebouwen om de toegankelijkheid te verbeteren
  • meedenken bij klachten en meldingen vanuit de samenleving
  • toetsen van gemeentelijk beleid
  • inclusie en toegankelijkheid onder de aandacht brengen in Social Media

De ervaringsdeskundigen bevorderen de inclusie en toegankelijkheid van Zwolle, vanuit de praktijk. Zodat iedereen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent of vragen hebt, kun je contact opnemen met Lieke Helmes (projectleider Toegankelijk Zwolle) door te mailen naar info@toegankelijkzwolle.nl   

Na aanmelding zal er een kennismakingsgesprek zijn met één van de ervaringsdeskundigen en de projectleider om te kijken of elkaars verwachtingen overeen komen. Daarna volgt er een (proef)periode van vier maanden, waarin uitgebreider kennis gemaakt wordt. Eens in de twee maanden neem je deel aan de algemene vergadering en tussendoor ben je (binnen jouw mogelijkheden) actief in een project dat bij jou aansluit.

Als ervaringsdeskundige kun je gratis trainingen en cursussen bij ZwolleDoet! volgen, ontvang je ondersteuning van de projectleider en een jaarlijkse waardering.