Festival Loket

Toegankelijk Zwolle heeft het Festival Loket opgericht om speciaal aandacht te vragen voor het toegankelijk maken van festivals en evenementen. Maar wat komt er nu kijken bij het toegankelijk maken van een festival of evenement?

Om te beginnen is het goed om op je website te vermelden hoe het met de toegankelijkheid van het festival of evenement gesteld is. Op die manier geef je vooraf duidelijkheid en worden teleurstellingen voorkomen. Vermeld op je website de volgende punten:

  • Waar zijn de invalideparkeerplaatsen?
  • Hoe is het met de toegankelijkheid van het OV en van het OV naar de locatie?
  • Welke invalidetoiletten zijn en waar ze deze te vinden?
  • Zijn er rolstoelplatformen en hoeveel begeleiders mogen er mee?
  • Wat is het beleid rondom medicatie?
  • Wat is er geregeld voor assistentie-honden?
  • Is er een gebarentolk, ringleiding of audioscriptie aanwezig?
  • Welke ingang en (nood)uitgangen zijn toegankelijk?
  • Welke speciale voorzieningen zijn er getroffen (denk aan: menukaart in braille of een menukaart op placemat zodat de bestelling aangewezen kan worden)?

Natuurlijk zijn er nog veel meer tips die bijdragen aan het toegankelijk maken van een festival of evenement. Toegankelijk Zwolle denkt graag mee, ook beseffend dat niet alles volledig toegankelijk te maken is en organisatoren ook met andere regels en afspraken te maken hebben. Maar elke aanpassing is al een verbetering en draagt bij aan een inclusievere samenleving.