Festival Loket

Toegankelijk Zwolle heeft het Festival Loket opgericht om speciaal aandacht te vragen voor het toegankelijk maken van festivals en evenementen. Maar wat komt er nu kijken bij het toegankelijk maken van een festival of evenement?

Om te beginnen is het goed om op je website te vermelden hoe het met de (on)toegankelijkheid van het festival of evenement gesteld is. Op die manier geef je vooraf duidelijkheid en worden teleurstellingen voorkomen. Vermeld op je website de volgende punten:

 • Waar zijn de invalideparkeerplaatsen?
 • Waar bevindt zich de kiss&ride?
 • Hoe is het met de toegankelijkheid van het OV en van het OV naar de locatie?
 • Welke (minderinvalide-spoel)toiletten zijn en waar ze deze te vinden?
 • Zijn er rolstoelplatformen en hoeveel begeleiders mogen er mee?
 • Wat is het beleid rondom medicatie?
 • Wat is er geregeld voor assistentie-honden?
 • Is er een gebarentolk, ringleiding of audioscriptie aanwezig?
 • Welke ingang en (nood)uitgangen zijn toegankelijk?
 • Plattegrond van het terrein of locatie
 • Welke wegafzettingen zijn er?
 • Welke speciale voorzieningen zijn er getroffen (denk aan: menukaart in braille, verlaagde balie of een menukaart op placemat zodat de bestelling aangewezen kan worden)?
 • Hoe zijn medewerkers te herkennen?

Natuurlijk zijn er nog veel meer tips die bijdragen aan het toegankelijk maken van een festival of evenement. Toegankelijk Zwolle denkt graag mee, ook beseffend dat niet alles volledig toegankelijk te maken is en organisatoren ook met andere regels en afspraken te maken hebben. Maar elke aanpassing is al een verbetering en draagt bij aan een inclusievere samenleving. Enkele tips zijn:

 • Het gebruik van kabelgoten
 • Duidelijke wegbewijzering
 • Contrasterende kleuren bij informatievoorziening
 • Gidslijnen en geleide lijnen zonder obstakels
 • Brede, verharde, vlakke (loop)routes
 • Een rolstoelplatform
 • Menukaart in braille of een menukaart op de balie die aanwijsbaar is
 • Inzet van tolk, ringleiding of audiodescriptie
 • Eén toilet die altijd direct beschikbaar is voor mensen met incontinentieproblemen (eventueel met euroslot)
 • Toiletvoorzieningen op meerdere plekken op het terrein of locatie