maart 4, 2016

Informatie

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartiger voor mensen met een functiebeperking en beperkte mobiliteit.

Toegankelijke Stad
In een tijd waarin we willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, is het van belang dat we de stad daar op inrichten. Hierbij gaat het om de toegankelijkheid van Zwolle in meest brede zin van het woord, van de ruimtelijke inrichting van straten en gebouwen, maar ook de houding van mensen en ondernemers die hier wonen en werken. Toegankelijkheid staat namelijk gelijk aan gastvrijheid.

Werkwijze
Een toegankelijke stad, realiseer je door ervaringen, klachten, meningen en signalen uit de samenleving te inventariseren en mogelijke hindernissen en belemmeringen te signaleren. Samen met ervaringsdeskundigen verbeteren we de toegankelijkheid van Zwolle, vanuit de praktijk. Hierbij trekken we op met specialisten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ergonomen. Op deze manier verbinden we kennis met ervaring en kunnen we oplossingsgericht advies geven.

Vanwege de diversiteit aan vraagstukken werken we met verschillende werkgroepen:

Bereikbaar
Bruikbaar
Beleid
Bewustwording