Meldingen

Openbare ruimte

Wil je een melding maken over de (on)toegankelijkheid van een openbare ruimte? Of heb je een tip ter verbetering van de toegankelijkheid van een openbare ruimte? Dan kun je dat bij ons melden door te mailen naar info@toegankelijkzwolle.nl. Wij zullen jouw melding bespreken met de Gemeente Zwolle. Als je wilt, houden wij je op de hoogte van de voortgang.

Je kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente Zwolle. Zie hiervoor de website https://toegankelijkestad.zwolle.nl, onder het kopje ‘een melding doen’. Je kunt jouw melding ook doorgeven door te bellen naar 14038.

Op bovengenoemde site zijn ook de richtlijnen te vinden die de Gemeente Zwolle hanteert voor de openbare ruimte.

Particulieren

Wil je een melding maken over de (on)toegankelijkheid van een particuliere voorziening of gebouw? Dan kun je dit bij ons melden door te mailen naar info@toegankelijkzwolle.nl. Wij gaan met betreffende persoon of organisatie in gesprek om te kijken hoe de toegankelijkheid verbeterd kan worden. Ook hiervan geven wij je een terugkoppeling, als je dat wenst.