Week van de Toegankelijkheid 2019

Ook in 2019 wil Ieder(in) – landelijk netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte – tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Toegankelijk Zwolle steunt deze actie en organiseert daarom gedurende deze periode verschillende activiteiten. De Week van de Toegankelijkheid is in 2019 van 7 t/m 11 oktober. Het motto van de Week is dit jaar ‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’

Vrije tijd zonder belemmeringen

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid wordt aandacht gevraagd voor toegankelijk recreëren. Dat is heel breed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van natuurgebieden, musea, pretparken, monumenten, theaters en evenementen. Dit thema sluit aan bij de activiteiten die al door veel organisaties en bedrijven worden ondernomen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Denk aan ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

Voorkomen en oplossen

De Week van de Toegankelijkheid richt zicht op het laten zien hoe mensen zonder belemmeringen hun vrije tijd zelf kunnen invullen. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. Zodat:

  • iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan alle dingen die voor andere mensen ook vanzelfsprekend zijn
  • de maatschappij fysiek toegankelijk is voor mensen met een beperking
  • mensen met een beperking zich overal welkom voelen
  • informatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking
  • mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen

De Week van de Toegankelijkheid is een project van Ieder(in), landelijk netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte. Meer informatie www.iederin.nl