Organisatie

Om de verschillende aspecten van toegankelijkheid goed onder de aandacht te hebben, werken we met verschillende werkgroepen. Hieronder volgt een korte uitleg:

Bereikbaarheid & Bruikbaarheid

Toegankelijkheid begint bij het bereiken van je bestemming. De wegen, parkeerplaatsen, terrassen, parken en het openbaar vervoer moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen worden gebruikt door iedereen in Zwolle.

Om deel te nemen aan de samenleving is het van belang dat gebouwen toegankelijk zijn. Het gaat hierbij om basisbehoeften als een ruime deur, zonder drempel, een invalidetoilet, een lift. Ook is het belangrijk dat voorzieningen zo zelfstandig mogelijk gebruikt kunnen worden, zoals een lage balie, pinapparaten op zithoogte, braille-bewegwijzering en aandacht voor begrijpelijke informatie.

Communicatie

Social Media is een belangrijk middel om burgers, ondernemers en instanties te bereiken over toegankelijkheid en inclusie. Wij gebruiken het om geslaagde en minder geslaagde acties onder de aandacht te brengen. Of om te informeren over nieuwe wet-/regelgeving of nieuwe ontwikkelingen. Maar ook om zichtbaar te maken wat Toegankelijk Zwolle doet en mensen hiervan op de hoogte te brengen.

Beleid

De ervaringen en bevindingen uit de praktijk delen wij continu met de gemeente. Daarbij hebben we een directe lijn met de stadsergonome bij de gemeente, Marieke van Brussel. Naast input, adviseren wij over nieuwe projecten en schrijven we mee aan beleid op het gebied van toegankelijkheid. Op deze manier proberen we toegankelijkheid ook in de toekomst te bewerkstelligen.

Bewustwording

Naast veranderingen in de gebouwde omgeving is het belangrijk dat er genoeg kennis en begrip is bij burgers, ondernemers en instanties over mensen met een beperking en de belemmeringen die zij ervaren. Hierbij zetten wij in door activiteiten te organiseren waarbij Zwollenaren zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten of een visuele of auditieve beperking te hebben.