Actieplan 2022-2023

Voorlichting geven

Het geven van voorlichtingen is een goede manier om bewustwording te creëren en daarmee één van onze (doorlopende) hoofdtaken. Onbekend maakt onbemind. Door het delen van ervaringen, kennis en kunde maken de ambassadeurs zichtbaar en bespreekbaar met welke (on)toegankelijkheid zij in het dagelijks leven te maken hebben. De voorlichtingen zijn ervaringsgericht. Met als doel meer begrip te creëren en inclusief denken te stimuleren.

We geven voorlichting aan kinderen van de kinderopvang, leerlingen van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, aan studenten op MBO- en HBO-scholen en medewerkers van gemeente, provincie, veiligheidsregio. Elk beleidsgebied of studierichting waar interesse vanuit is.

Inclusieve speeltuinen

In 2022 willen we starten met het realiseren van de definitief ontwerpen van de drie speeltuinen in Zwolle Zuid, Gerenpark en Bentinckmarke. Dit project zal dienen als input voor het schrijven van een inclusief spelen beleid door de gemeente Zwolle.

Daarnaast worden er samen met SportServiceZwolle en Travers Welzijn in de maanden maart tot en met oktober in de verschillende wijken SamenSpeelMiddagen georganiseerd, waarin kinderen met en zonder beperking SAMEN kunnen spelen en er aandacht gevraagd wordt voor inclusieve speeltuinen. Een speeltuin is een plek om elkaar te ontmoeten en bij uitstek een plek om bewegen in de openbare ruimte te stimuleren.

Openbare mindervalide toiletten

In 2021 heeft Toegankelijk Zwolle samen met de SOOZ en enkele ervaringsdeskundigen gevraagd om een openbaar mindervalide toilet met een verschoonplek voor meervoudig beperkte kinderen. Dit idee is omarmd door vijf politieke partijen en er wordt nu door de gemeente een plan van aanpak uitgewerkt (voortbordurend op onze pitch tijdens de ideeënmarkt). Zodat inzichtelijk wordt waar de openbare mindervalide toiletten zijn, waar er meer toiletten gerealiseerd dienen te worden en dat er een toilettenbeleid komt binnen de gemeente Zwolle.

Schouwen

Ook het schouwen is één van onze (doorlopende) hoofdtaken. Met het schouwen maken de ervaringsdeskundigen inzichtelijk wat de (on)toegankelijkheden in het dagelijks leven zijn. Het kan dienen als een soort nulmeting of als input geven op ontwerp. Dit wordt gevraagd en ongevraagd gedaan. Ook het schouwen is een manier van bewustwording creëren. Door eigen ervaringen en praktijkkennis te delen, aangevuld met landelijke richtlijnen, willen we inclusief denken stimuleren en professionals aanmoedigen om inclusief te ontwerpen en te organiseren. Het schouwen richt zich op nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de gemeente, woningcorporaties, particulieren. Maar ook het schouwen van websites hoort hierbij. Of het organiseren van een toegankelijk festival of (sport)evenement.

Mobiliteit

We willen aandacht hebben voor de ontwikkelingen rondom deelmobiliteit, Zwolle als fietsstad, de autoluwe binnenstad die op de planning staat en de nieuwe OV-concessie die in 2022 voor de komende 13 jaar wordt afgegeven door de Provincie Overijssel. 

Denk aan het organiseren van een campagne waarin aandacht gevraagd wordt voor het vrijhouden van looproutes door deelscooters en fietsen. Maar ook het aandacht vragen voor parkeermogelijkheden voor aangepaste fietsen. En na te denken over hoe de last mile te overbruggen wanneer de binnenstad autoluw wordt en er mogelijk minder bussen rijden in de stad.

Routekaart toegankelijke sportevenementen

Toegankelijk Zwolle heeft vanuit het sportakkoord 2021 een bedrag gekregen om samen met SportServiceZwolle en Vogellanden een routekaart te ontwikkelen voor het organiseren van toegankelijke sportevenementen. Dit is bedoeld om organisatoren te inspireren en van tips te voorzien. Als grondlegger voor deze routekaart is de routekaart voor toegankelijke festivals van de Coalitie van Inclusie. De bedoeling is dat het een (online) document wordt dat geraadpleegd kan worden.

Overige links

Privacybeleid

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul uw naam in(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.