Skip to main content

Auteur: Toegankelijk Zwolle

Blog: waarom moeten we niet invullen voor een ander?

Heb jij dat ook al eens meegemaakt? Dat je als een soort verdekte camera in je omgeving iets gadeslaat? Dat je ooggetuige mag zijn van de interactie dus twee of meerdere personen en daar je eigen gedachtes en gevoelens op los laat gaan? Zo’n moment maakte ik deze week mee bij een simpel boodschapje bij de Jumbo.

Lees verder

Ideeënmarkt – meer aandacht voor toegankelijke toiletten

Op 12 oktober waren we aanwezig bij de Ideeënmarkt. Hier konden inwoners van Zwolle ideeën pitchen bij de gemeenteraad. Toegankelijk Zwolle bracht samen met SOOZ, Jenny Pit, Stephanie Witzenburg en Loes Burgmeijer een idee in voor een openbaar mindervaliden toilet met verschoonplek en douchebrancard in het Wezenlandenpark. Dit zou ten goede komen aan studenten die in het park sporten of recreëren, mensen met een beperking, mensen met maag-of darmklachten, en ouders met meervoudig gehandicapte kinderen die hun kind willen verschonen.

Het idee werd positief ontvangen! Meerdere fracties in de gemeenteraad vonden het een goed idee. We gaan nu in gesprek om het verder uit te werken.

Toegankelijk vervoer

Toegankelijk Zwolle heeft een reactie gegeven op het concept Programma van Eisen (PvE) van vervoerder Keolis. Één van deze reacties is meegenomen in het definitieve PvE. Hierin staat dat álle voertuigen toegankelijk moeten zijn voor rolstoelen. Ook moeten chauffeurs alle reizigers bij een halte vervoeren. 

Na onze reactie staat nu ook duidelijk(er) in het PvE vermeld dat de reiziger met een mobiliteitsbeperking recht heeft op alternatief toegankelijk vervoer, bijvoorbeeld bij verstoringen. Zij het niet met het reguliere alternatieve vervoer, dan wel op een andere manier.

Tot 15 december kunnen vervoerders inschrijven op de nieuwe concessie, die geldt van 2023 tot 2035.

Podcasts over toegankelijkheid en inclusie

Deze week, 4 – 8 oktober, is de Week van de Toegankelijkheid. We organiseren verschillende activiteiten, zoals het ProkkelOpPad en SamenSpeelDagen. Daarnaast zijn er ook verschillende podcasts vanuit Onbeperkt Meedoen en Zwolle Zoomt In opgenomen waarin ervaringsdeskundigen vertellen wat toegankelijkheid en inclusie voor hen betekent. Meer informatie over de podcasts zijn te vinden in dit bericht.

Lees verder