Geschreven op 24 juni 2019

Hoe zit het nu precies met assistentiehonden?

Geschreven door Marije Versendaal

Assistentiehonden, ze zijn er in meer soorten en maten dan je denkt. De meeste mensen denken bij een assistentiehond aan een labrador die blindengeleidehond is voor iemand met een visuele beperking of aan een hulphond voor mensen met een motorische beperking, vaak in een rolstoel. Tegenwoordig bestaan er echter meer honden. Signaalhonden voor mensen met een gehoorbeschadiging of doofheid, psychiatrische assistentie honden voor mensen met onder andere PTSS, Autisme en zelfs voor mensen met een eetstoornis.

De honden hebben echter allemaal een overeenkomst. Allemaal hebben ze een flinke opleiding gehad voor plaatsing of zijn ze in opleiding door middel van teamtraining voor een specifieke taak voor één persoon (dit komt bijvoorbeeld vaak voor als men een hechte band nodig heeft op psychiatrisch vlak). Therapiehonden vallen niet onder deze wet, en zijn opgeleid om ingezet te worden op therapeutisch vlak voor meerdere mensen of doelgroepen.

Sinds de ratificatie van het VN verdrag in 2016 mogen assistentiehonden wettelijk niet meer geweigerd worden. Helaas blijkt uit de praktijk dat dit te regelmatig nog gebeurd. Niet alle ondernemers zijn op de hoogte van de verandering van de wet, en dat kan soms tot vervelende situaties leiden. Eén van de manieren om hier mee om te gaan is voorlichting. Maar op het moment dat je in de winkel staat en de werknemer je weg wil sturen, zijn niet alle mensen even mondig zich daartegen te verweren. Dit kan resulteren in angst, of ontwijken van winkels en restaurants. Jammer, want iemand met een assistentiehond moet gewoon mee kunnen doen.

Wat houd de wet in? In veel gebouwen worden honden niet toegelaten. Denk aan bedrijven, horeca, winkels, scholen en op het werk. Voor assistentiehonden geldt een uitzondering. Sinds 2016 moeten assistentiehonden altijd worden toegelaten. Oók in een levensmiddelenwinkel, horecagelegenheid of medische instellingen zoals ziekenhuizen, maar ook tandartsen of psychiatrische zorginstelling. Dit is geregeld in in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Daarin staat: ‘Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.’ (art. 2 lid 1 Wgbh/cz). Er dienen doeltreffende maatregelen genomen te worden om een assistentiehondgebruiker toe te laten en een assistentiehond mag alleen geweigerd worden als dit een onevenredige belasting zou zijn / betekenen.

In het kort uitgelegd betekent dit dat, bijvoorbeeld een allergie géén reden is om een assistentiehond niet toe te laten. Dat zou namelijk betekenen dat de persoon met de beperking allergie “boven” de persoon geplaatst wordt die door zijn of haar beperking afhankelijk is van een assistentiehond. In plaats van gelijke behandeling krijg je dan natuurlijk ongelijke behandeling. Met enige regelmaat zijn er meldingen dat een hond niet welkom is in, bijvoorbeeld een kerk of bij de winkelier met een geloofsovertuiging. Maar ook geloofsovertuiging is geen reden om een assistentiehond niet toe te laten in een publieke ruimte. En in de horeca, hoe zit het met de hygiëneregels? De huidige hygiënecode biedt daarin duidelijkheid: assistentiehondgebruikers moeten worden toegelaten tot alle horecagelegenheden, ook restaurants met een open keuken of buffetrestaurants.

Hoe herken je een assistentiehond? Hierover is wettelijk niets vastgesteld, maar je mag er wel vanuit gaan dat een assistentiehond duidelijk herkenbaar moet zijn voor ondernemers en andere mensen. De meeste scholen of stichtingen doen dit met een tuig en/of hesje waar veelal de school op vermeld staat, en het woord assistentiehond of hulphond, maar een eenduidig tuigje is er (nog) niet. Sommige scholen geven ook pasjes uit aan hun cliënten.

Mocht u willen weten of een hond in uw onderneming een assistentiehond is dan kunt u het beste eerst even naar het tuigje kijken en indien dat geen antwoord oplevert vragen wij u dit rustig te vragen. Helaas merken we dat personeel op ongepaste wijze de deur kan wijzen zonder te checken, dit kan een aanval of angst oproepen bij sommige gebruikers van assistentiehonden.

https://stichtinggebruikerassistentiehonden.nl

Als u mee wilt helpen aan de toegankelijkheid kunt u ook een sticker krijgen bij Toegankelijk Zwolle, deze wordt kosteloos verstrekt, en kunt u op de deur van uw onderneming plakken om aan te geven dat u assistentiehonden welkom heet. Deze sticker wordt verstrekt door Stichting Gebruikers Assistentiehonden. Een organisatie die werkt aan de toegankelijkheid voor Assistentiehonden en hun gebruikers. Daar kunt u ook terecht voor specifieke vragen omtrent wetgeving en assistentiehonden. 

Word je de toegang geweigerd met jouw assistentiehond en kom je er niet samen uit? Doe dan een melding bij het meldpunt van Stichting Gebruikers Assistentiehonden die voor jou kan bemiddelen. Komen zij er niet uit dan kan er een procedure gestart worden. In de procedure moet de weigeraar aannemelijk maken dat hij/zij doeltreffende aanpassingen heeft verricht en dat gevraagde maatregel onevenredig is. Voor meer info: https://stichtingassistentiehonden.nl

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 2022

In 2022 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 3 – 8 oktober plaats. Ook Toegankelijk Zwolle zal weer diverse activiteiten organiseren deze week om aandacht te vragen voor inclusief en toegankelijk Zwolle. Houdt deze website in de gaten voor meer informatie.

De laatste blogs

Overige links

Privacybeleid

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Vul uw naam in(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.