Samenwerkende organisaties

Een inclusieve en toegankelijke samenleving ontstaat gezamenlijk, door en met elkaar. Toegankelijk Zwolle werkt daarom regelmatig met verschillende organisaties samen, onder andere:

SportService Zwolle

‘Het is fijn om met Toegankelijk Zwolle te kunnen sparren over de sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een beperking. De ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Zwolle hebben zoveel (praktische) ervaringskennis, waardoor we het sporten voor mensen met een beperking nog sterker kunnen maken in de stad. Het is van grote meerwaarde voor ons om op deze manier samen met de doelgroep te kunnen kijken naar wat voor hen prettig is en om van hen te horen waar zij tegen aan lopen ten aanzien van hun sport- of beweegparticipatie’. – Loes Boetes, regiocoordinator aangepast sporten, SportService Zwolle

http://sportservicezwolle.nl/

 

Be Quick ’28

‘Basketbal vereniging Be Quick’28 is een kleine vereniging met herenteams, een damesteam, jeugdteams en een rolstoelteam in de gelederen. Sinds 2009 traint het rolstoelteam team in het Deltion college en speelt de laatste jaren ook competitie. In 2017 zijn ze zelfs kampioen geworden. Het team bestaat uit zowel senioren als jeugdleden die samen de trainingen volgen.

Sinds 2016 werken we samen met “Toegankelijk Zwolle” om in de week van de toegankelijkheid een toernooi te organiseren waarbij bedrijven en instellingen kennis kunnen maken met het rolstoelbasketbal. Dit is een groot succes geweest de afgelopen jaren. De organisatie wordt grotendeels verzorgt door Toegankelijk Zwolle en wij sluiten als Be Quick’28 daarbij aan. Hierin vullen we elkaar mooi aan, wij kunnen de zaal regelen en de nodige leenrolstoelen zodat iedereen mee kan doen.

De krachten worden op deze manier goed gebundeld zodat we een goed toernooi neer kunnen zetten. Het gaat tenslotte om de ervaring die mensen op kunnen doen om te sporten vanuit een rolstoel. Het Deltion college is daarbij voor de rolstoelers een zeer toegankelijke sportlocatie’. – Bram Vermeer, sportcoach, BeQuick ’28

http://www.bequick.net

Participatieraad

‘De Participatieraad is het officiële adviesorgaan van de gemeente voor het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) en geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit ervaringen van inwoners. Daarbij maakt ze gebruik van ervaringsdeskundigen en mensen die zelf een beroep doen op de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet.

Bij en voor Toegankelijk Zwolle zijn veel ervaringsdeskundigen actief, die de oren en ogen zijn van mensen met een beperking. De Participatieraad werkt graag samen met Toegankelijk Zwolle en maakt gebruik van ervaring met de dienstverlening van de gemeente. Dat kan gaan over de aanvraag van hulpmiddelen, collectieve ziektekostenverzekering, regels voor woningaanpassingen en Wmo-ondersteuning. Leden van Toegankelijk Zwolle zitten in klankbordgroepen van de Participatieraad en worden betrokken bij het opstellen van (on)gevraagde adviezen. We kunnen elkaar verstreken en werken samen in een prettige en constructieve sfeer.

Toegankelijk Zwolle heeft als taak erop toe te zien dat alle inwoners van Zwolle mee kunnen doen (inclusie) en ze benoemen drempels die mensen ervaren, denken mee over toegankelijkheid. De Participatieraad heeft voor 2019 ervoor gekozen inclusief beleid en meedoen voor alle Zwollenaren in elk advies extra onder de aandacht te brengen.’ Gerry Vrielink – Participatieraad Zwolle

http://www.participatieraadzwolle.nl

Jongerenraad

Vervoersraad

Keolis

RM Taxi

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Overige links

Privacy statement

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief