Handreikingen

Toegankelijk Zwolle maakt bij het adviseren en schouwen gebruik van schouwlijsten gebaseerd op landelijke handreikingen en checklists. Een aantal ervan zijn hieronder te lezen.

Handreiking: Samen op Pad

Zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur

Handreiking: Voetpaden voor Iedereen

Veilige en toegankelijke voetpaden (bron: BAT Utrecht)

Handreiking: Reguleren van drukte in de openbare ruimte

Crowd management in 1,5meter-samenleving (bron: VNG)

Routekaart: Festivals voor iedereen

De routekaart is een leidraad voor festivalorganisatoren om hun festival toegankelijk te maken, zodat mensen met een beperking daar gelijkwaardiger aan kunnen deelnemen (bron: coalitie voor inclusie)

Handreiking: Stembureaus

Toegankelijke stembureaus (bron: BAT Utrecht)

Handreiking: Woningen voor iedereen

Levensloopbestendig wonen (bron: BAT Utrecht)

Handreiking: Een toegankelijke 1,5meter-samenleving

Voor mensen met een visuele beperking (bron: oogvereniging)

Richtlijnen: digitale toegankelijkheid websites

WCAG 2.0 checklist om de webtoegankelijkheid te controleren (bron: digitoegankelijk)

Overige links

Privacybeleid

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief