Skip to main content

Handreikingen

Toegankelijk Zwolle maakt bij het adviseren en schouwen gebruik van schouwlijsten gebaseerd op landelijke handreikingen en checklists. Een aantal ervan zijn hieronder te lezen.

Handreiking: Samen op Pad

Zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur

Handreiking: Voetpaden voor Iedereen

Veilige en toegankelijke voetpaden (bron: BAT Utrecht)

Handreiking: Reguleren van drukte in de openbare ruimte

Crowd management in 1,5meter-samenleving (bron: VNG)

Routekaart: Festivals voor iedereen

De routekaart is een leidraad voor festivalorganisatoren om hun festival toegankelijk te maken, zodat mensen met een beperking daar gelijkwaardiger aan kunnen deelnemen (bron: coalitie voor inclusie)

Richtlijnen: Toegankelijke Stad Zwolle

Gemeente Zwolle heeft zelf een website waarin de richtlijnen staan beschreven die zij hanteren. Ook kan er via deze site melding gemaakt worden betreft ontoegankelijke situaties in de stad. 

Zorgeloos Genieten: Vakantie met zorg in Vechtdal Overijssel

Een brochure waarin toegankelijke uitjes en vakanties in de regio Vechtdal Overijssel aan de orde komen.

Poppetje loopt over zebrapad

Richtlijnen: Dementie in openbare ruimte

Een handboek met richtlijnen voor een dementievriendelijke samenleving, met name gericht op de buitenruimte.

Handreiking: Stembureaus

Toegankelijke stembureaus (bron: BAT Utrecht)

Handreiking: Woningen voor iedereen

Levensloopbestendig wonen (bron: BAT Utrecht)

Handreiking: Een toegankelijke 1,5meter-samenleving

Voor mensen met een visuele beperking (bron: oogvereniging)

Richtlijnen: digitale toegankelijkheid websites

WCAG 2.0 checklist om de webtoegankelijkheid te controleren (bron: digitoegankelijk)

Ontwerprichtlijnen: IT Standaarden

Adviesbureau PBT Consult heeft IT Standaarden opgesteld voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten. Deze standaarden gaan verder dan het bouwbesluit. Er kan een gratis account aangemaakt worden om toegang krijgen tot de IT Standaarden.

Richtlijnen: Zicht op toegankelijkheid

Visio is een expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. Zij hebben een handboek opgesteld over de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen.

Handreiking: toegankelijke horeca

Een website van Koninklijk Horeca Nederland met tips en informatie voor het vergroten van de toegankelijkheid in de horeca.