Skip to main content

Handreikingen

Toegankelijk Zwolle maakt bij het adviseren en schouwen gebruik van schouwlijsten gebaseerd op landelijke handreikingen en checklists. Een aantal ervan zijn hieronder te lezen.

Zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur

Veilige en toegankelijke voetpaden (bron: BAT Utrecht)

Crowd management in 1,5meter-samenleving (bron: VNG)

De routekaart is een leidraad voor festivalorganisatoren om hun festival toegankelijk te maken, zodat mensen met een beperking daar gelijkwaardiger aan kunnen deelnemen (bron: coalitie voor inclusie)

Gemeente Zwolle heeft zelf een website waarin de richtlijnen staan beschreven die zij hanteren. Ook kan er via deze site melding gemaakt worden betreft ontoegankelijke situaties in de stad. 

Een brochure waarin toegankelijke uitjes en vakanties in de regio Vechtdal Overijssel aan de orde komen.

Poppetje loopt over zebrapad

Een handboek met richtlijnen voor een dementievriendelijke samenleving, met name gericht op de buitenruimte.

Toegankelijke stembureaus (bron: BAT Utrecht)

Levensloopbestendig wonen (bron: BAT Utrecht)

Voor mensen met een visuele beperking (bron: oogvereniging)

WCAG 2.0 checklist om de webtoegankelijkheid te controleren (bron: digitoegankelijk)

Adviesbureau PBT Consult heeft IT Standaarden opgesteld voor de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimten. Deze standaarden gaan verder dan het bouwbesluit. Er kan een gratis account aangemaakt worden om toegang krijgen tot de IT Standaarden.

Visio is een expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. Zij hebben een handboek opgesteld over de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte voor slechtziende en blinde mensen.

Een website van Koninklijk Horeca Nederland met tips en informatie voor het vergroten van de toegankelijkheid in de horeca.