Skip to main content

Toegankelijk Zwolle

Toegankelijk Zwolle heeft niet altijd bestaan in de vorm zoals deze er nu is. De Vereniging Overleg Gehandicaptenorganisaties Zwolle (VOGOZ) en de Stichting Zwolse Gehandicapten Raad (ZGR) zijn de voorgangers van Toegankelijk Zwolle geweest. Onder andere de energie, tijd en aandacht die zij in het verleden gegeven hebben, maken dat Toegankelijk Zwolle is die het nu is.

In 2015 werd besloten de ZGR op te heven en door te laten gaan als (doorlopend) project binnen Travers Welzijn. Daarmee bleef de zelfstandigheid en eigen identiteit behouden. Het bestuur van de ZGR werd opgevolgd door een projectleider. De subsidie die Toegankelijk Zwolle ontvangt van de Gemeente Zwolle is belegd bij Travers Welzijn, daarvan is een projectleider aangesteld.

Met de naam Toegankelijk Zwolle wordt gerefereerd aan het VN Verdrag Handicap, waarin gesproken wordt over het realiseren van een toegankelijke en inclusieve samenleving. De samenwerking tussen Toegankelijk Zwolle en de Gemeente Zwolle kreeg door het VN Verdrag Handicap een boost. Er zijn korte lijnen met de stadsergonoom van Gemeente Zwolle en er wordt op de verschillende beleidsgebieden steeds vaker gebruik gemaakt van de ambassadeurs van Toegankelijk Zwolle.

Door de jaren heen zijn toegankelijkheid en inclusie geen onbekend begrip meer in de samenleving. Men is meer bereid om zich te verdiepen in het hebben van een beperking en wat er nodig is om zelfstandig en gelijkwaardig mee te kunnen doen. Maar omdat mensen met een beperking een minderheid zijn, blijft het noodzakelijk om bewustwording te creëren, te signaleren en te inspireren. De bijna veertig vrijwillige ambassadeurs van Toegankelijk Zwolle doen dit door zich in te zetten bij diverse diensten, projecten en activiteiten, zo nodig in samenwerking met andere partijen. We geloven in de kracht van de herhaling en dat wat goed gaat moedigen we graag aan.

Gemeente Zwolle is koplopergemeente van het VNG programma Iedereen Doet Mee.

Lokale Inclusie Agenda

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN Verdrag Handicap in Nederland, hierin staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Gemeenten zijn sindsdien verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Gemeente Zwolle heeft dit samen met Gemeente Hardenberg en Gemeente Kampen gedaan. Uit de Lokale Inclusie Agenda is een Actieplan voortgekomen. Gemeente Zwolle heeft dit samen met Toegankelijk Zwolle opgesteld, zodat er een goede verbinding is van binnen naar buiten het Stadskantoor.