Skip to main content

Schouwen

De ambassadeurs van Toegankelijk Zwolle schouwen zowel openbare ruimte als (publieke) gebouwen. Dus dit kan een museum, restaurant of sportaccommodatie zijn, maar ook een speeltuin, winkelcentrum of natuurgebied.  Er wordt gewerkt aan de hand van een checklist die is opgesteld door de ambassadeurs van Toegankelijk Zwolle, op basis van eigen ervaringen en bestaande (landelijke) checklisten. Er wordt gekeken naar de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke, visuele of auditieve beperking. En wordt er gekeken naar de prikkelervaring, bejegening en informatievoorziening. Ook wordt er rekening gehouden met de ouder wordende (dementerende) persoon. Zodat in brede zin naar toegankelijkheid gekeken wordt. 

Elke schouwing wordt uitgevoerd door twee ambassadeurs met verschillende beperkingen of gebruik makend van verschillende hulpmiddelen. Eventueel ondersteund door een valide persoon, wanneer er twijfel bestaat over de toegankelijkheid en het opmeten van bijvoorbeeld een breedte of hoogte daarin duidelijkheid kan geven.

Belangrijk om te vermelden is dat de ambassadeurs schouwen vanuit de praktijk, op basis van hun ervaring en kennis. Dit is iets anders dan technisch schouwen, uitgevoerd door bijvoorbeeld een architect. Onze voorkeur heeft om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken en elkaar aan te vullen. Soms kan een eenvoudige aanpassing al voor een grote verbetering zorgen. Soms is er een grote aanpassing nodig om het gebouw of ruimte toegankelijk(er) te maken. 

Wil je een gebouw of ruimte laten schouwen, zodat je weet wat er verbeterd kan worden? Of wil je meer informatie over het schouwen? Vul dan het contactformulier in.

Melding maken?

Wil je een melding maken over de (on)toegankelijkheid van een gebouw of openbare ruimte? Of heb je een idee ter verbetering? Dan kun je dat bij ons melden door te mailen naar info@toegankelijkzwolle.nl. Wij nemen contact op met de Gemeente Zwolle.

Liever zelf contact opnemen met de Gemeente Zwolle?  Zie hiervoor de website of je kunt bellen naar 14038.

Ontwerpers kunnen op deze website ook zien met welke richtlijnen ze bij het maken van hun plannen voor de openbare ruimte rekening moeten houden.

Nieuws over Schouwen

Drie toegankelijk websites van Zwolse horecaondernemers

Een toegankelijk buitengebied voor Wijkboerderij de Eemhoeve