Skip to main content
Geschreven op 10 december 2019

Een toegankelijk buitengebied voor Wijkboerderij de Eemhoeve

De ervaringsdeskundigen Nynke, Agnes en Martijn hebben samen met Windesheim-studenten van de minor Aangepast Sporten het buitengebied van wijkboerderij de Eemhoeve geschouwd.

Ook ervaringsdeskundige Elsbeth liet weten wat haar ervaringen, als moeder van een dochter die rolstoelafhankelijk is, zijn betreft de (on)toegankelijkheid van speeltuinen bij haar in de buurt. Voor haar dochter is het nu bijvoorbeeld niet mogelijk om met de kinderen uit de wijk in de speeltuin te spelen, omdat zij niet zelfstandig in de speeltuin kan komen en de speelelementen kan gebruiken. Dit betekent dat zij de aansluiting in haar wijk mist en daardoor een kleiner sociaal netwerk in haar eigen buurt heeft.

Het buitengebied van de Eemhoeve zal opgeknapt worden, daarom is er speciaal gekeken naar de fysieke toegankelijkheid van de speelruimten. Wat is er nodig dat kinderen zonder én met beperking hier samen kunnen spelen? Aan de hand van een checklist, afgeleid van de criteria opgesteld door de Speeltuinbende, zijn er verbeterpunten aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan een nestschommel, een luie trap bij de glijbaan, water/zand om mee te spelen en een breed egaal pad om in de speelruimte te komen. In 2020 zal het buitengebied van de Eemhoeve aangepakt worden, vanuit Toegankelijk Zwolle zullen we betrokken blijven bij het project.

Meer informatie over Wijkboerderij de Eemhoeve is te vinden op: https://traverswelzijn.nl/locaties/wijkboerderij-de-eemhoeve/

Logo speeltuinbende

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 2024

In 2024 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 7 – 12 oktober plaats. Dit jaar willen we extra aandacht vragen voor het belang van een toegankelijke werkplek. Wat is nodig om fijn te kunnen werken als je in een rolstoel zit, niet goed kunt zien, niet goed kunt horen, gevoelig bent voor drukte of een energiebeperking hebt?

De laatste blogs