Skip to main content

SAMEN kunnen spelen in Zwolle.

Toegankelijk Zwolle zet zich in om SAMENspelen mogelijk te maken. In juli 2022 zijn er , 2 inclusieve speeltuinen geopend in Zwolle Zuid aan de Bentinckmarke en bij Het Gerenpark. Wat bedoelen we met een inclusieve speeltuin? In een inclusieve speeltuin kunnen alle kinderen, ongeacht of zij wel of geen beperking hebben met elkaar spelen en elkaar dus ontmoeten. Wanneer kinderen van jongs af aan al kinderen zien en ontmoeten die anders zijn, want eigenlijk is natuurlijk iedereen anders, alleen valt het bij sommigen meer op door bv een hulpmiddel als taststok of rolstoel, wordt het ook steeds normaler en zullen deze kinderen ook niet gek opkijken als ze een kind in een rolstoel bij hun op school zien of een kind met een visuele beperking in de winkel, en merken ze dat je in de speeltuin ook dan prima samen kan spelen. Misschien moet je wat aanpassingen doen of de spelregels een beetje veranderen, maar daar zijn kinderen creatief genoeg in. Oftewel, een inclusieve speeltuin helpt om kinderen van jongs af aan te leren dat iedereen meetelt ,mee mag én kan doen en onderdeel is van onze maatschappij.

Het is vaak niet de beperking zelf wat de grootste uitdaging vormt om niet samen te kunnen spelen, maar dat dit veelal komt door de fysieke omgeving.  Als er veel zand of gras ligt kun je er bv niet zelfstandig naar toe komen, laat staan mee doen als je in een rolstoel zit. Dat kinderen er veilig en zelfstandig naar toe kunnen komen en geen hulp van anderen hierbij nodig hebben is heel belangrijk. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen die zijn opgehaald bij de kinderen zelf om ook echt samen te kunnen spelen.

Bovendien is een inclusieve speeltuin ook veel fijner wanneer er jongere broertjes of zusjes meegaan in een kinderwagen/buggy, zodat je niet door het zand of het gras hoeft te duwen maar over een makkelijk toegankelijk ondergrond kunt rijden. Daarnaast is een inclusieve speeltuin ook heel belangrijk voor ouders en grootouders die zelf een fysieke of visuele beperking hebben, zodat je ook als vader/moeder/opa/oma met je (klein)kind naar de speeltuin kan en je (klein)kind kan laten spelen en mee kan spelen. Maar ook juist andere (groot)ouders kan ontmoeten.

De reacties rondom de nieuwe speeltuinen zijn enthousiast, er wordt veel gebruik gemaakt van de speeltuinen. Kinderen zijn creatief en bedenken onderling spelletjes waarbij iedereen mee kan spelen. Er wordt gekeken en gezocht naar de overeenkomsten, waardoor de verschillen geen rol meer spelen.

Hoe gaan we nu verder? Vanuit Toegankelijk Zwolle hebben we de missie om ervoor te zorgen dat er in elke wijk 1 inclusieve speeltuin gaat komen, zodat kinderen die bijvoorbeeld naar het speciaal onderwijs gaan, veelal in een andere wijk, wel in hun eigen wijk kunnen samenspelen na schooltijd, in de weekenden of vakanties met andere kinderen. Dit is belangrijk én nodig omdat uit onderzoek van Stichting Het Gehandicapte kind is gebleken dat 1 op de 5 kinderen met een beperking geen vriendjes heeft.* Laten we het met elkaar mogelijk maken dat alle kinderen in Zwolle kunnen (leren) SAMENspelen.

* Bron: Stichting Het Gehandicapte Kind,  onderzoek 14 nov.2022