Skip to main content
Geschreven op 28 februari 2021

Column Geert Jan – Waarom

‘Graag wil ik jullie wederom uitnodigen voor de online intervisie-bijeenkomst binnenkort. Dit om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen. Het is bovenal een mooie kans om met elkaar te werken aan een verdere professionalisering.’
 
Met een e-mail van deze strekking werd mij duidelijk dat een eerdere uitnodiging hiervoor mij was ontgaan. Stom! Het streven om Toegankelijk Zwolle professioneler te willen maken was mij bekend en daar sta ik vanaf de eerste keer dat ik het hoorde ook volledig achter. Waarom? Jeetje, eh, daarom. Toegegeven, dit is nogal ongefundeerd en klinkt behoorlijk onnozel.

Inmiddels heb ik in dit kader weldegelijk vragen bij professionalisering. Niet zozeer over de intentie om ons in een moderner jasje te steken. Wel is het mij nog onduidelijk waaruit het professionaliseren van Toegankelijk Zwolle zou moeten bestaan. Trouwens, waarom? Wat is de meerwaarde van deze aanpassing? We zijn als Toegankelijk Zwolle toch al jaren goed bezig?
 
Uit bovenstaande e-mail begreep ik dus dat wij intervisie zouden hebben binnen ons team van ervaringsdeskundigen. Door eerdere ervaringen met intervisie, destijds als onderwijzer en recenter bij soortgelijke vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige bij een project van MEE, weet ik ondertussen tot wat voor duidelijker resultaten deze gesprekken kunnen leiden. Dus deze kans pakte ik graag aan. En nu kijk ik zeer positief terug op dit eerste gesprek. Mooi om te zien hoe uit het ingebrachte voorval zoveel kan ontstaan. Adviezen en inzichten waar heel Toegankelijk Zwolle wat aan heeft.
 
Het gesprek bij intervisie verloopt dus volgens een stappenplan. Bij ons was daarvoor een gespreksleider aanwezig. Als wij intervisie-ervaringsdeskundigen zouden zijn is een stappenplan op papier misschien voldoende. Nu dus niet en zeker niet als het online moet.
 
Dan blijft de vraag waarom wij zouden professionaliseren. Projectleidster Lieke hielp mij hierbij. Het is een feit dat Toegankelijk Zwolle steeds vaker wordt gevraagd voor advies of voorlichting over inclusie en toegankelijkheid, en voor het organiseren van activiteiten. Door partijen binnen Zwolle, maar ook daarbuiten.
 
Alleen al dat we er steeds meer toe gaan doen vraagt om professionaliteit van zowel de organisatie als van de ervaringsdeskundigen. Deze groep is de afgelopen twee jaar qua aantal gegroeid van 20 naar 40. Omdat naast de bovengenoemde groei aan activiteiten er ook meer interne communicatie wordt gevraagd, is inmiddels Ingrid als projectondersteuner in beeld gekomen. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld ook het logo en website geupdated.
Er wordt gewerkt met eigen standaard schouwlijsten, gebaseerd op landelijke schouwlijsten. Er is inmiddels ook eigen lesmateriaal ontwikkeld voor het geven van voorlichting.
 
Tevens worden de ervaringsdeskundigen getraind, om de adviezen die door hen gegeven worden niet alleen gebaseerd te laten zijn op persoonlijke ervaringen. Om rekening te kunnen houden met andere beperkingen en andere belangen, moet men overstijgend denken en kijken. Dit vraagt om een bepaalde professionaliteit van ervaringsdeskundigen. Daarom wordt er, naast trainingen om de kennis te vergroten, ook intervisie aangeboden om ervaringen met elkaar te delen en te leren om boven eigen beperking, misschien wel kwetsbaarheid, te staan.
 
Om toegankelijkheid en inclusie net zo vanzelfsprekend te laten zijn als bijvoorbeeld de thema’s duurzaamheid en recycling zullen we de begrippen professioneel moeten kunnen aanbieden.
 
Inmiddels is het waarom mij helemaal duidelijk. Daarom!

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 2024

In 2024 vindt de Week van de Toegankelijkheid van 7 – 12 oktober plaats. Dit jaar willen we extra aandacht vragen voor het belang van een toegankelijke werkplek. Wat is nodig om fijn te kunnen werken als je in een rolstoel zit, niet goed kunt zien, niet goed kunt horen, gevoelig bent voor drukte of een energiebeperking hebt?

De laatste blogs